Home » Games-Toys » ทดสอบการวางแผนด้วยการเล่นเกมส์

ทดสอบการวางแผนด้วยการเล่นเกมส์

ทดสอบการวางแผนด้วยการเล่นเกมส์

เมื่อไรที่พูดถึงเกมส์คอมพิวเตอร์ เรามักจะนึกถึงข้อเสียมากมายที่สื่อนำเสนอว่าเกมเป็นต้นเหตุของความรุนแรงและปัญหาสังคมอีกมากมาย แต่เชื่อไหมว่าเกมส์ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันมีข้อดีอยู่มากมาย อย่างเช่นการพัฒนาทักษะการลำดับความคิดและการวางแผนให้เราได้ด้วย

ปลายทางในการเล่นเกมส์คือการเอาชนะเกมส์ ดังนั้นผู้เล่นเกมส์จึงต้องวางแผนว่าทำอย่างไรให้ชนะเกมส์นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในการเล่นเกมส์ RPG หรือเกมส์ที่ผู้เล่นต้องเล่นตามบทบาทที่คอมพิวเตอร์กำหนด ผู้เล่นต้องคิดว่าจะทำภารกิจอะไรก่อนหลัง ต้องวางแผนในการเก็บค่าประสบการณ์เพื่อเพิ่มระดับการเล่นและค่าพลังต่าง ๆ ให้กับตัวเอง หรืออย่างการเล่นเกมส์ประเภทการแก้ปริศนา ที่ผู้เล่นต้องทำการแก้ไขปริศนาทีละชิ้นเพื่อไปให้ถึงปริศนาสุดท้ายที่รออยู่จะเห็นได้ว่าการทำให้ถึงเป้าหมายซึ่งคือชัยชนะนั้น ผู้เล่นต้องวางแผนการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าที่ปรากฏขึ้นมาท้าทายผู้เล่นตลอดเวลา กระบวนการการคิดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถฝึกได้จากการเล่นเกมส์

ทักษะการวางแผนและการลำดับความคิดนั้นเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพราะการลำดับความคิดที่ดี จะทำให้เราสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ และเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรค์ต่าง ๆ เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดี แต่นอกจากในเกมส์แล้วเราอาจจะต้องนำเอาทักษะนี้มาฝึกฝนในชีวิตประจำวันได้ด้วย ลองเริ่มจากการวางแผนก่อนออกจากบ้านในตอนเช้าว่าเราจะทำอะไรเพื่อจุดหมายอะไรเหมือนกับเวลาที่เล่นเกมส์ รับรองว่าทุก ๆ วันของเราจะต้องเจอกับจุดหมายในทุกวันแน่นอน