Home » Travel » Phuket Sandbox ผนึก Samui plus สนับสนุนโครงการเที่ยวด้วยกัน

Phuket Sandbox ผนึก Samui plus สนับสนุนโครงการเที่ยวด้วยกัน

เที่ยวด้วยกัน

เนื่องด้วยข้อจำกัดการเดินทางและข้อกำหนดการเข้าประเทศใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทย ได้ให้วัคซีนแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา และกระบี่ อย่างครบถ้วนผ่านทาง โปรแกรมSandboxที่เหมาะสมจะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้เจ็ดคืนก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้

หลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเข้าพักจากมาตรการเที่ยวด้วยกัน สำหรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ บุคคลที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่าน “Phuket Sandbox” จะต้องอยู่ในจังหวัดเป็นเวลาเจ็ดวันแทนที่จะเป็นสิบสี่วันก่อน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง “Sandbox” ผู้เข้าชมที่ได้รับวัคซีนจากประเทศอื่นๆ สามารถเดินทางบนเกาะนี้ได้อย่างอิสระ แทนที่จะถูกบังคับให้อยู่ในโรงแรม

ระยะเวลา Sandbox ที่สั้นลงใช้กับผู้ที่เดินทางไปภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย, เกาะพะงัน และเกาะเต่า) พังงา (เขาหลักและเกาะยาว) และกระบี่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Sandbox” (เกาะพีพี, เกาะไหง และหาดไร่เลย์)

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้องแล้วสามารถบินตรงไปยังพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตของพังงาและกระบี่หลังจากมาถึงภูเก็ตและยังคงอยู่ในแต่ละสถานที่ได้ถึงเจ็ดวัน

ผู้เข้าชมที่มาภูเก็ตผ่านโครงการ “Sandbox” ในมาตรการย่อยเที่ยวด้วยกัน ตามการแจ้งเตือนที่โพสต์บน Facebook โดยศูนย์ข้อมูลจังหวัดภูเก็ตของรัฐบาล ผู้เข้าชมที่เดินทางมาภูเก็ตโดยใช้ “Sandbox” จะต้องพักที่โรงแรม SHA+ ที่ผ่านการรับรองเป็นเวลา 7 วันก่อนดำเนินการต่อ จังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ตามประกาศนี้ ผู้เดินทางสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการเข้าเมืองเจ็ดวัน ซึ่งมักเรียกว่า COE คำสั่งจะมีผลในวันถัดไป