Home » Posts tagged "เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน"

วัตถุดิบที่ใช้ไม้ปาติเกิ้ล

ไม้ปาติเกิ้ล เป็น การนำเศษไม้ มาบดให้เป็นชิ้นๆ ขนาดเล็ก แล้วนำมาอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน ผสมกาวทางเคมี พร้อมใช้แรงอัด และจะต้องให้ผ่านขบวนการอบไม้ทางสารเคมีเพื่อป้องกันความ ชื้นและ การเกิดปลวก ซึ่งจะนำไม้นี้มาผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อาทิเช่น โต๊ะทำงาน เฟอน์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร พาร์ทิชั่น วิธีการสังเกตุ คือ น้ำหนักของเนื้อไม้จะเบา และถ้าสังเกตุดีๆ จะเห็นถึงวัสดุที่นำมาปิดผิวตามขอบหรือสันของไม้ปาติเกิ้ลจะต้องใช้วัสดุที่ เป็นขอบพีวีซีในการช่วยปกปิดตัวไม้ เนื่องจากเป็นงานไม้อัดอย่างหยาบ อายุการใช้งานของไม้ปาติเกิ้ลนี้ค่อนข้างสั้น ซึ่งงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในปัจจุบันนิยมนำไม้ปาติเกิ้ลตัวนี้มาใช้งานมากที่สุด สาเหตุเนื่องมาจากว่าต้นทุนต่ำและลูกค้าสามารถหาซื้อใช้ได้ในราคาถูก จึงทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่นำไม้นี้มาใช้เป็นวัสดุผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ทั้งนี้ยังสามารถนำมาผลิตได้อีกหลายอย่างได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร พาร์ทิชั่น โต๊ะผู้บริหาร โต๊ะทำงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำมาจากผ้าโดยมากจะประสบปัญหาในด้านการทำความสะอาดเพราะฝุ่นละออง และคราบสกปรกต่างๆ จะติดที่เนื้อผ้าได้ง่าย ดังนั้นการเลือกใช้จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานที่และความเหมาะสมด้วย โดยมากเฟอร์นิเจอร์สำนักงานหุ้มผ้าจะเป็น โซฟา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ตาข่าย...

Continue reading »

จัดสำนักงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

จัดสำนักงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น บทความนี่ผมจะนำเสนอประสบการณ์ตรงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมให้ทุกท่านใด้อ่านกันนะครับ ผมเริ่มต้นทำงานเมื่อประมาณปี 2540ครับ(หลายคนยังไม่เกิด) เริ่มจากตำแหน่งเล็กๆในองค์กรขนาดเล็กเช่นกัน จากนั้นก็พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการเปลี่ยนที่ทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ได้เห็นรูปแบบการทำงานและแนวคิดของหลากหลายเจ้าของ ทั้งที่เป็นของคนไทย จีน ญี่ปุ่น และชาติตะวันตก วิธีการบริหารที่ต่างกันไปในต่างองค์กรครับ แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทุกๆองค์กรยังขาดไปคือ การให้ความสำคัญในการเลือกใช้ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และรูปแบบในการจัด แม้คนที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ๆจัดเตรียมไว้ให้ แต่หากสภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอื้อต่อการทำงาน ย่อมส่งผลลดทอนศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขาไปได้อย่างน่าเสียดาย การจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้เหมือนกันหมดทุกแผนกในองค์กร ไม่ใส่ใจถึงวิธีการทำงานของแต่ละฝ่าย เท่ากับละเลยคุณภาพการทำงานของบางฝ่ายไป เช่น ฝ่ายที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  แต่ต้องนั่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับห้องพักครู วางโต๊ะเป็นแถวๆมีกองเอกสารเต็มโต๊ะ คุณคิดว่าความคิดสร้างสรรค์จะมาจากไหนกัน

Continue reading »